Kezdőlap

Dersi (Derzsy) Gergely István,

unitárius pap volt a dicső-szentmártoni, széplaki, szőkefalvi s tordai ekklézsiákban a XVIII. században.

Kéziratban maradt munkái: Diacrises theologicae, az unitárius vallás tankönyve (az ellenvetések czáfolataival), melyet sokan leirtak és használtak; azután Thesaurus S. Scripturae.

Siebenb. Quart. VI. 1798. 240. l.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 359. l. (Vass József.)

Keresztény Magvető 1888. 92. l.