Kezdőlap

Derzsi József,

unitárius pap és tanár volt Kolozsvárt, szül. 1842-ben Homoród-Karácsonfalván; hivataláról lemondott; jelenleg Karácsonfalván mint magánzó él.

A Keresztény Magvetőben jelentek meg czikkei. (1873. Koncz János élete, 1878. 1889.)

Felsmann Névkönyve s Koncz József szives közlése.