Kezdőlap

Despinits Péter,

jogi doktor, a kir. ítélőtábla birája Szegeden.

Régészeti czikkei: Archaeol. levelek (Arch. Értesítő 1871.), A szamárfő jelvénye az ősi dákok pénzein, Liliomok az Anjou-házi magyar királyok pénzein és A délmagyarországi műrégiségi múzeum érmeinek és régiségeinek leirása. (Délmagyarországi Tört. és Rég. Emlékkönyv 1873.) Temesvárbuziási cserépleletek (Arch. Ért. 1875.)

Nyeviczkey, Budapesti kir. Itélőtábla Története. Budapest, 1891. 149. l.