Kezdőlap

Despotovich János,

Jézus-társasági áldozó-pap és tanár, szül. 1638. nov. 18. Csáktornyán Zalamegyében; 1656-ban a jezsuita rendbe lépett és tanulmányait bevégezvén, a bécsi, nagyszombati s gráczi egyetemeken a szent s világi ékesszólástant magyarázta. 1683-ban a harcz elől külföldre menekült és Münchenben sz. Tamás Summáját fejtegette. A békével ő is visszatért hazájába s a zágrábi rendház főnöke volt nyolcz évig; azután a nagyszombatinak háromig, a gráczinak négyig; 1694-ben a nagyszombati egyetem cancellárja volt; végre a rendtartomány főnöke lett. Meghalt 1711. jan. 4. Klagenfurtban.

Munkái:

1. Quinqua nova Ecclesiae sidera. Viennae, 1671. (Hagiographicus rajzok: Borgiai Ferencz, Bertrand Lajos, Benizzi Fülöp, Thienai Cajetan és Perai Rózáról.)

2. Apparatus emblematicus sacrae celebritatis, qua D. Francisco Borgiae-caesareum S. J. collegium applausit. U. ott, 1671.

3. Septem Martyres Theologiae Graecensis Heroes, elogiis et odis celebrati. Greacii, 1673.

4. C. Coronaria et grandis littera. U. ott, 1673. (A gráczi egyetem századik évfordulójára irt száz lapidár irályú dicsszózat és korversezetek gyűjteménye.)

5. Hecatombe votiva Magni Viennensium Flaminis inaugurationi erecta. Viennae, 1686. (Gróf Trautson bécsi érseknek.)

6. Chronographica pro singulis anni diebus. Tyrnaviae, év n.

7. Duodena Duodenarum. U. ott, év n.

Katona, Historia Critica XXXVII. 694. l.

Fejér, Historia Academiae 37. l.

Stoeger, Scriptores 59. l.

Pauler Tivadar. Egyetemünk Rectorai s Cancellárjai. Pest, 1856. 14. l.

Uj M. Sion 1877. 175. l. (Rosty Kálmán.)