Kezdőlap

Despotovich László,

Jézus-társasági áldozó-pap, szül. 1654. jan. 6. Bosakovban Horvátországban nemes csaldából; 1664-ben lépett a rendbe, Gráczban végezte a theologiát és öt évig Zágrábban és 1674-ben a nagyszombati egyetemen tanított, azután hat évig hitszónok volt Zágrábban, hol mint a papnevelő igazgatója 1705. nov. 24. meghalt.

Munkái:

1. Panegyris Pro Funere... Comitis Emerici Erdődy... Tavern. Reg. per Hung. Magistri... dicta. Tyrnaviae, 1690.

2. Panegyris Virtuti, et Merito Viri Heroici, Generosi Domini Michaelis Vidakovich Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Partium Neo-Reoccupatarum Novij et Zrinii Capitanei et Comendantis, Pro Funere Dicatus et dictus... Die 21. Febr. 1695. Zagrabiae.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi I. 268.

Fejér, Historia Academiae 29.

Stoeger, Scriptores 59.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 454. 495. l.