Kezdőlap

Dessewffy Árpád (cserneki és tarkői),

a szab. osztrák-magyar államvasút titkársági tisztviselője, előbbinek testvéröcscse, szül. 1858. decz. 25. Tarkőn Sárosmegyében, 1865-66-ban a budapesti József-műegyetem hallgatója volt. Meghalt 1886. aug. 2. Budapesten párbaj következtében.

Beszélyeket fordított a Magyarország és Nagyvilágba (1883.), M. Bazárba és a Fővárosi Lapokba 1885-86. Coppée versét fordította); rajzot is irt az Ország-Világba (1884.) Ő is, mint bátyja, a franczia s angol lapokba irt és a magyar viszonyokat ismertette; ezenkivül Petőfi több költeményét sikerült franczia fordításban közölte tőle a Revue Internationale és Revue des Deux Mondes (1885.)

József-Műegyetem Tanárai és Hallgatói 185l/2-től 1881/2-ig. Bpest, 1883. 25. l. és gyászjelentés.