Kezdőlap

Detrich (Dietrich) Miklós (detrichfalvi),

kir. tanácsos, Biharmegye főjegyzője, a tisztántúli ker. tábla közbirája, utóbb a cs. kir. országos főtörvényszék alelnöke. Miután 1812-ben Nagyváradon jogi tanulmányait bevégezte, 47 évig részint a közigazgatás, részint az igazságszolgáltatás terén működött. Meghalt 1861. szept. 1. Nagyvárad-Olasziban 71. évében.

Munkái:

1. Ode honoribus ill. ac magn. dni Ludovici comitis de Rhéde, oblata pectore fideli per alumnos academiae regiae M. Varadiensis anno 1808. die 22. november. Magno-Varadini, 1808.

2. Méltgs t. n. Bihar vármegyének főispáni administratora gróf Kis-Rhédei Lajos úr nevenapjának megülésére. Augustusnak 25. napján 1809. Nagyvárad. (Költemény).

3. Rev. ac clar. dno Francisco Staindl, in academia r. M. Varadiensi professori, renunciato canonico Zagrabiensi, viro de republica literata meritissimo. U. ott, 1809. (Költemény.)

4. Illustr. ac magn. dno Comiti Ludovico de Rhéde insignis ord. Leopoldini imperii Austriaci equiti... dum insignibus ordinis Viennae 8. Januarii 1809. ornatus domum reverteretur obtulit nomine alumnorum acad. M. Varad. U. ott, 1809. (Költemény.)

5. Seren. archiducis Austriae Mariae Beatricis Estensis, natalem diem humili spiritu celebravit die VIII. iduum Aprilis 1810. U. ott. (Költemény.)

6. Seren. Ungariae et Bohemiae regii haered. principis Josephi archiducis Austriae regni Ungariae palatini... magnis nominibus devoto animo consecrat juventus reg. scient. universitatis ung. 14. Kal. Aprilis 1811. Pestini. (Költemény.)

7. Magn. Dno Emerico Luby de Benedekfalva munus assessoris ad i. tabulam regiam judiciariam hungaricam capessenti anno 1816. Magno-Varadini. (Költemény.)

8. Grati animi monimentum ad cives Jazygiae, et utriusque Cumaniae. (Pesthini), év n. (Költemény.) Az 1-6. számú munkák Dietrich, a 7. és 8. sz. Detrich névvel jelentek meg.

Bozóky Alajos, Nagyváradi kir. Akadémia százados multja. Bpest, 1889. 187. l.

Petrik Bibliographiája és gyászjelentés.