Kezdőlap

Deutsch Jakab,

polgári leányiskolai tanár, szül. 1849. máj. 14. Ó-Budán; tanult a budai gymnasiumban és a pesti egyetem hallgatója volt; 1876-ban középiskolai tanári vizsgálatot tett és 1877-ben a budapesti V. kerületi polgári leányiskolában a német nyelv és irodalom rendes tanára lett, hol jelenleg is működik.

Iordalmi munkálkodását 1869-ben az Ungarischer Lloydnál kezdte, melynek munkatársa volt; 1874 óta a Pester Lloydnak dolgozótársa, mely lapnál több ideig az országgyűlési tudósításokat szerkesztette és színi kritikákat irt. Az Ágai Adolf Magyarország és Nagyvilágá-ban több társadalmi s irodalmi tárczaczikke jelentek meg Dunai álnév alatt.

Munkái:

1. Német nyelvtan és olvasókönyv mindkétnembeli polgári iskolák I. és II. oszt. számára. Bpest, 1891. (Garai Edével. 2. átdolgozott és bővített kiadás.)

2. Német nyelvtan és olvasókönyv a polgári iskolák III. oszt. számára. U. ott, 1891. (Garai Edével.)

Kéziratban: Irály és verstan a polg. iskolák IV. oszt. számára.

M. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok.