Kezdőlap

Déván Károly,

orvosdoktor, kir. egészségügyi tanácsos, szül. 1807-ben Botfalván Nyitramegyében nemes szülőktől; miután 1832-ben a pesti egyetemen orvosi szigorlatot tett, a szent Rókuskórház másodorvosa lett; azután mint gyakorló orvos Nagyszombatban telepedett le, hol a megyei kórháznak főorvosa, majd a pozsonyi országos kórház igazgatója volt. Meghalt 1889. márczius 17. Pozsonyban.

Czikkei: Das Komitatsspital zu Tyrnau. Ein Jahresbericht für 1849-50. és Fälle von Wuthkrankheit bei Menschen. Aus dem Tyrnauer Komitatsspital, a Zeitschrift für Natur und Heilkundeban (1851.) jelentek meg.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. medica sistens historiam cholerae morbi in processu extraneo incl. comitatus Posoniensis grassantis. Budae, 1832.

2. Évi jelentés a pozsonyi magyar kir. országos kórháznak 1872-ik évi működése eredményeiről. Pozsony, 1873.

Rupp, Beszéd 156. l.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.