Kezdőlap

Deyák József M.,

nagykereskedő Pesten; a mint 1822-ben kiadott munkájának előszavában irja, 25 évig foglalkozott a magyar dohánykereskedéssel és külföldre szállításával. 1821-től kincstári dohány-liferáns volt; azonban a zsidók áskálódásai kereskedését tönkre tették.

Munkái:

1. Gyökeres rendszabások a dohánynak termesztéséről és a dohány tobák leveleinek megnemesítéséről, rendszeres útmutatás szerint mind a két nemű levelekre nézve, különösen Magyarország hasznára, egy tanítással együtt, hogy miképen lehessen mind a két rendbeli dohányleveleket három különféle neműekre felosztani és mely tulajdonságokkal kellettek ezeknek bírni. B. J. alatt függelék gyanánt a hazai termesztések megnemesítésére és a kereskedés előmozdítására előterjesztett nemzeti egyesület statutumaihoz. Pest, 1814. és 1826.

2. Geschichtliche Darstellung der ungarischen Taback-Cultur, des Activhandels mit Taback und der schädlichen Einwirkung auf beides... U. ott, 1822. Két rész, függelékkel.

3. Entrvurf zu einem National-Vereine zur Beförderung einer veredelten Taback-Cultur und des Activ-Handels in Ungarn. U. ott, 1826.

4. Az országbeli termesztések megnemesítését és a kifelé kereskedés előmozdítását tárgyazó nemzeti egyesület rendszabásaira való javallat, egy függelékkel, miképpen lehessen a tűzkárpótlás intézetét evvel összekapcsolni... U. ott, 1826.

5. Javallat egy a dohánymívelés nemesítését s az activ kereskedést előmozdító egyesületre. U. ott, 1826. (Ivrét.)

6. Magyarországi Dohánynyal volt nagykereskedése megbukásának okai és Javallat a dohány mívelés nemesítését és activ kereskedését előmozdító egy nemzeti egyesületre az ország egybegyűlt rendeihez iratott Pesten jan. 1. 1826.

7. A magyarországi esztendei dohánytermés menynyiségének átnézete. U. ott, 1827.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

M. Dohányujság 1892. 13. sz.