Kezdőlap

Dézsi (Deési) György,

theologus, erdélyi származású, 1715. ápr. 23-tól a franekerai egyetemen tanult és

üdvözlő verset irt Baroti Kálmánhoz Exercitatio theologica... Franequerae, 1716 cz. munkájában és csernatoni Cseh Józsefhez 1716-ban.

Történelmi Tár 1887. 199. l. és Koncz József szives közlése