Kezdőlap

Dézsi (Dési) H. István,

ev. ref. lelkész, Teleki Mihály gróf udvari papja Gyéresen; 1754-ben az utrechti, 1755-ben a leydai egyetemen tanult.

Munkája: Holotti prédikáczió a halandó embernek véletlen haláláról. A gyéresi gyászos palotán, sz. Mihály hava 20. 1761. Kolozsvár, 1763. (Keserves szenvedésnek és békességes türésnek nevezetes példája cz. Teleki Mihály gróf felett mondott beszédek I.)

Weszprémi Succincta IV. 137. 142.