Kezdőlap

Dézsi (Dési) István,

ev. ref. prédikátor Gyulafehérvárt, később Déván.

Munkái:

1. Az igaz Zent Wallasnak az termeszeti Okossággal, az melly Philosophianak is neveztetik, valo szep Harmoniaja. Gyulafejérvár, 1619. (Ma egy példánya sem ismeretes.)

2. Exeqviarvm Caeremonialium Serenissimae Principis ac Dominae Dnae. Susannae Caroli... U. ott, 1624. (II. könyvében magyar beszéde Enyeden a test Fejérvár felé indításakor máj. 26.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 221. 241.