Kezdőlap

Dézsi József,

ev. ref. prédikátor 1776-ban Vaján, 1777-től Somosdon és a marosszéki egyházkerület jegyzője.

Munkái:

1. Keresztény paradicsom. Melyben az uj világnak hét emlékezetes és szentséges csudáit... magyar versekben foglalni igyekezett... Kolozsvár, 1782.

2. Világi és ekklésiai visgálódás... készítette Bartholottus Nep. János... Magyarra ford. U. ott, 1784.

Danielik, Magyar Irók II. 60.

Sándor István, M. Könyvesház 257.

Bud. Szemle VI. 1859. 18.. (Szilágyi Sándor, Erdély Irodalomtörténete.)

Ballagi Géza, Politikai Irodalom 174.

Petrik Bibliogr. I. 188. 523. l. és Koncz József szives közlése.