Kezdőlap

Dezső Mihály,

theologus, Balatonmelléki származású; 1715-16-ban a franekerai egyetemen tanult, midőn

Bartói Kálmánhoz üdvözlő verset irt, mely ennek Exercitatio theologica... (Franequerae, 1716.) cz. munkájában megjelent.

Történelmi Tár 1887. 199. l. és Koncz József szives közlése.