Kezdőlap

Dezső Miklós,

szőlőszeti s borászati vándortanár, szül. 1856. márcz. 3. Nagy-Enyeden, hol atyja birtokos volt; iskoláit szülővárosában a Bethlen-főiskolában végezte 1877-ben; azután egy éves önkéntes volt (1877-78-ban). Tanulmányait Kolozsmonostoron végezte a gazdasági intézetben 1881-ben, mire Bihar-Diószegen mint szőlőszeti s borászati tanárjelölt 1881-82-ben működött. 1882-ben a földmivelési miniszterium által fölállított központi minta-pincze egyik osztályát vezette. 1883. okt. 1-től 1892. aug. 5-ig Pécsett szőlőszeti, borászati s gyümölcsészeti tanár volt. Azután az eszéki kerületben volt szőlőszeti s borászati vándortanár, honnan legujabban Nagy-Enyedre helyeztetett át.

Munkái:

1. Tanító a faiskolában. Pécs, 1887.

2. Uj irányú alaptételek a phylloxera elleni védekezésben. U. ott, 1888.

3. A baranyai zöld szőlőojtás és az azzal való szőlőtelepítés amerikai alapon. U. ott, 1889. (2. és 3. kiadás. U. ott, 1892.)

4. Trágyakezelés kis gazdák használatára. U. ott, 1892. (A baranyai gazd. egylet által 100 frttal jutalmazott munka.)

5. Legujabb magyar szőlősgazda. (Sajtó alatt.)

M. Könyvészet 1887-89.

Corvina 1892. 12. sz. és önéletrajzi adatok.