Kezdőlap

Dianiska Dániel,

ág. ev. lelkész, szül. 1801. decz. 20. Tiszolczon Gömörmegyében, mint egy ottani régi lelkész-család ivadéka; tanult Sajó-Gömörön, Kézsmárkon és Eperjesen; azután nevelő volt Berzéten Máriássy András cs. kir. kamarás fiainál, Albert, Andor (később cs. kir. tábornok) és Gyulánál; az 1828-29. években a jenai egyetemen tanult. Azután mint tanító és segédlelkész működött Tiszolczon, mint lelkész Nagy-Szlaboson Gömörmegyében és Batiszfalván Szepesmegyében, hol 1863. febr. 1. meghalt.

Irt egyházi énekeket, latin, német, magyar és tót verseket és egy tót földrajzot versekben, A keresztény egyház átalános történetét, Az egyházi rendezet történetét az egyes századokban, szintén tót nyelven, melyek kéziratban maradtak.

Haan, Jena Hungarica 154. l.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 102. l. és fiának Dianiska Andrásnak szives közlése.