Kezdőlap

Dianiska Gáspár,

ágostai ev. tanár, előbbinek öcscse, szül. 1820. jan. 6. Tiszolczon Gömörmegyében; tanult Rozsnyón, Lőcsén és Pozsonyban, hol a theologiai s papi vizsgát letette. Bécsben 14 évig élt, ott végezte az orvosi tanfolyamot, nyelvészeti s természeti tanulmányokkal is foglalkozott; később visszatért Tiszolczra, hol 1875-ben mint tanár meghalt.

Munkája: Theoretischpraktische Grammatik zur schnellen Erlernung der slovakischen Sprache für Deutsche. Mit Gesprächen, Aufgaben und Lesestücken. Wien, 1850.

Petrik Bibliogr. és unokaöcscse Dianiska Andrásnak szives közlése.