Kezdőlap

Dick Lajos,

szilvás-ujfalusi plébános a kassai egyházmegyében és Abaujmegye táblabirája, szül. 1812-ben; miséspappá szenteltetett 1835-ben; meghalt 1848. v. 49-ben.

Munkája: Carmen honoribus ill. ac rev. dni Antonii Ocskay de eadem, episcopi Cassoviensis, dum munus suum auspicaretur a districtu Gálszéchiensi oblatum anno 1839. Cassoviae.

Schematismus Cassoviensis 1839-47.

Petrik Bibliogr.