Kezdőlap

Diebl Ede,

őrnagy az 52. sz. magyar gyalogezredben (1873. május 1-től) és Pécsett szolgált az ezred tartalékparancsnokságánál. Neve az 1878. éven túl már nem fordul elő a katonai névtárakban.

Munkája: Mechanismus der Dienstesfunctionen des Compagnie-Commandanten. Hand-und Notizbuch für Truppen-Offiziere. Fünfkirchen, 1877.

Militär-Schematismus. Wien, 1874-79.