Kezdőlap

Diem Gusztáv,

városi levéltárnok Sopronban, hol 1887. nov. 6. meghalt 32. évében.

Munkája: Illustrister Führer durch Oedenburg und seine Umgebungen. Oedenburg, 1886. (28 rajzzal és négy térképpel.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1886. és gyászjelentés.