Kezdőlap

Dienes Lajos,

nevelő, szül 1816-ban Barsmegyében ev. ref. szülőktől, jogot tanult és nevelő volt; a pesti vakokintézetében is tanított. 1842-ben utazott Angolországban. Az 1848-49. szabadságharczban részt vett és honvédhadnagy volt; az orszok elfogták, azután osztrák fogságot szenvedett s 1852-ben amnesztiát nyert; ekkor Pesten könyvnyomtató faktor lett és hirlapiró; utóbbi időben miniszteri hivatalnok és az államkönyvnyomda irodalmi gondnoka volt. Meghalt 1874. ápr. 4. Budapesten.

Vegyes czikkeket, verseket, különösen gyermekek számára s humorisztikus apróságokat irt a következő évkönyvekbe s lapokba: Szikszói Enyhlapok (1853.), Divatcsarnok (1853-55.), M. Nép Könyve (1854.), Vasárnapi Ujság (1854-61. Pólya József, hg. Eszterházy Pál és Kliegl József életrajza), Nagyvilág Képekben (1855.), Családi Lapok (1855.), M. Sajtó (1855. 15. sz. 1857. 231-233., 1858. 27. sz.), M. Néplap (1856-57.), N. Szinház nyugdíjint. Naptára (1858.), Az én Albumom (1857. Tomori Anasztáz életrajza) és Napkelet (1862.)

Munkái:

1. Eszmebimbók. Kis polgártársainak új évi ajándokúl. Kiadta Brassai Samu. Bpest, 1848. (2. kiadás. U. ott 1849.)

2. Köztársasági ima «A magyarok Istenéhez» márcz. 15. Marosvásárhely, 1849. (Költemény.)

3. Természetrajz. Tankönyv az alreáltanodák használatára. Zippe F. X. U. után ford. Bécs, 1860. (Jánosi Ferenczczel együtt.)

4. Napoleon Lajos 1808-1848-ig. Tört. korrajz. Herbert Lucian után németből ford. Pest, 1864-65. Tiz kötet. (Szabó Rikárddal együtt.)

5. A bűn rabja. Hoffmann Ferencz után ford. Bpest, 1875.

6. Hála és megtorlás. Hoffmann F. u. ford. U. ott, 1875.

7. Samuka. Hoffmann F. u. ford. U. ott, 1875.

8. Tréfaságok az ifjúság számára U. ott, 1878. 14 képpel.

9. A kis gazda báránya, Pest, év n. (Jankó János rajzaival. Ism. Volksschullehrerblatt 1872. 13. sz.)

10. Jó Lajoska és Rossz Gyuricza napi eseményei. Franczia eredeti után rajzolta Szemlér M., a szöveget irta D. L. U. ott, év n. (1888. 2. kiadás.)

1858. jún. Piros vásárfia cz. gyermekkölteményeire hirdetett előfizetést.

Szerkesztette a Csatár cz. politikai napilapot 1862. jan. 4-től szept. 28-ig, mikor a lap megszünt, az Üstököst 1863. ápr. 25-től 1865. aug. 15-ig és a Kis Üstököst 1868-ban.

Álnevei s jegyei: Magyar Miska név alatt Tallérosi Zebulon levelei közül az Üstökösben, melynek huzamosb ideig segédszerkesztője volt, többet ő irt, Lajos bácsi, a Vasárnapi Ujságban (1854-61.) ss., D-s., D. L., Ds., Ls. és D... s Lajos jegyek alatt is dolgozott.

Honderű 1844-45. 12. sz.

Kertbeny, Album hundert ungar. Dichter. Dresden. 1854. 496. l.

1874: Athenaeum 15. Reform 96. sz. Bud. Közlöny 79. Vasárnapi Ujság 15. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Könyvészet 1878. 1888.

Koncz József, Marosvásárhelyi Könyvnyomda Története.