Kezdőlap

Dienes Sámuel,

ágens az erdélyi udvari cancelláriánál, erdélyi származású volt és 1784. okt. 28-tól a heidelbergi egyetemen tanult.

Munkája: A báró Martini természet törvényéről való állatásainak magyarázatja, melyet német nyelvből magyarra fordított és a maga költségén kiadott. Bécs, 1792. (II. Darab, az I. nem jelent meg.)

Huszti András, Ó- és Újj-Dáciáját (Bécs, 1791.) mutató táblával megbővítve, a maga költségén kiadta.

Egy magyar költeménye van a Socrates redivivus (Kolozsvár, 1785.) czímű munkában.

Sándor István, M. Könyvesház 257.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 137. l.

Archiv für Siebenb. Landeskunde N. F. X. 1872. 191.

Petrik Bibliogr.