Kezdőlap

Dierner András,

a pesti ágostai ev. felsőbb leányiskola tanítója s hites ügyvéd, szül. 1803-ban Nagy-Őrön (Nehre) Szepesmegyében; theologiát és jogot hallgatott; azután több nemes családnál mint nevelő működött; 1832-ben a pesti ág. ev. leányiskolához hivatott meg a magyar nyelv tanárának. Meghalt 1852. márcz. 21. Pesten.

Munkái:

1. Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen und ungarischen Sprache. Pest, 1842. (2. bőv. kiadás 1843. 3. jav. és bőv. k. 1848. U. ott.)

2. Magyarhoni történetek, a protestáns tanuló ifjuság számára. U. ott, 1843. (2. jav. és bőv. kiad. U. ott, 1846. 3. k. 1861. 4. k. 1863. 5. k. 1866. Hanthó Lajostól Magyarország történelme czímmel és újra szerkesztve. 6. k. újra szerkesztve Zsilinszky Mihálytól 1868. U. ott. 7. jav. kiadás újra szerkesztve Mihálfi Józseftől. Bpest, 1883. ugyanez németül, újra átdolgozva Hanthó Lajostól. Pest, 1862.)

3. Az evang. kereszt. vallás és egyház történetének rövid vázlata. A protestáns tanuló ifjuság számára. U. ott, 1845. (2. kiadás. U. utt, 1866.)

4. Kurzgefasste Erdbeschreibung von Ungarn, für Schule und Haus. U. ott, 1848. (Ugyanez magyarul: A magyar birodalom rövid földrajza cz. 2. kiadás. U. ott, 1861. Az 1. kiadást a kormány 1850-ben lefoglalta.)

Tudománytár 1843. 486. (Toldy Bibliogr.)

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Könyvészet 1883.

Doleschall E. A., Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Bpest, 1887. 87. 121.