Kezdőlap

Dietrich Frigyes (hermannsthali),

cs. kir. százados, D. Mihálynak, 1. sz. székely gyalogezred őrnagyának fia, szül. 1827. júl. 24. Beszterczén; a bécsujhelyi katonai intézet növendéke volt és mint hadnagy előbb a báró Sivkovich 41. sz. gyalogezredbe helyeztetett és a magyar szabadságharcz alatt az osztrák hadseregben szolgált, hol főhadnagynak léptették első s Arad ostrománál 1849-ben a katonai érdemkeresztet nyerte. 1851-ben az újonnan fölállított b. Jelacsics 46. sz. ezredbe tétetett át. 1859. jún. 5. Magentanál a francziák elfogták és egy zuáv katona kersztülszórta.

A bécsi Soldatenfreundban (1853.) jelent meg: Geschichte des Feldzugs von 1848 und 1849 in Siebenbürgen, nach den Aufzeichnungen des Generalstabs-Chefs Majors Karl Teutsch.

Munkája: Geschichte des Tiroler Feld- und Land- später 46. Linien Inf. Regiments. Errichtet 1745. reduzirt 1809. Krakau, 1859. (Kevéssel halála előtt jelent meg.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 257. III. 565.