Kezdőlap

Dietrich János Teophil,

ág. ev. lelkész, szül. 1770. aug. 20. Nagy-Szebenben; 1792-ben a göttingai egyetemen tanult. Hazájába visszatérve, tanár és azután lelkész lett Nagy-Szebenben; 1805. nov. Szerdahely (Szebenm.) választotta meg lelkészének, hol 1833. márcz. 22. meghalt.

Munkája: De matheseos in gentibus antiquissimis origine dissertatio. Cibinii, 1799.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 256. l. és gyászjelentés.