Kezdőlap

Dietrich Mihály Gusztáv (hermannsthali),

ezredes, szül 1818-ban Beszterczén Erdélyben, 1835-ben mint hadapród lépett a székely 14. sz. határőrezredbe, 1842-ben hadnagy, 1848. főhadnagy, 1849. százados, 1859. őrnagy és a 29. tábori vadászzászlóalj parancsnoka, 1864. alezredes és 1866-ban ezredes lett. 1848-49-ben Erdélyben és 1866-ban Csehországban harczolt az osztrák hadseregben. 1868-ban nyugalomba vonult. Meghalt 1882. október 9. Nagy-Szebenben.

Történeti czikke: Unter Oesterreichs Doppeladler. Kriegsgeschichtliche Erinnerungen an und für seine Landsleute, az Archiv des Vereins für siebensb. Landeskunde-ban (neue Folge XVI. és XVII.) jelent meg.

Zimmermann Ferencz szives közlése és gyászjelentés.