Kezdőlap

Dillnberger Emil,

orvosdoktor, Beszterczebánya főorvosa, a bécsi egyetem orvosi karának tagja s törvényszéki orvos, szül. 1832-ben, orvosdoktori oklevelet 1867-ben nyert Bécsben; meghalt 1882. márcz. 31. Beszterczebányán.

Munkái:

1. Gyógyászati vény-zsebkönyv a bel- és külbetegségekre, valamint a szem-, fül- és bőrbajokra nézve a bécsi iskola szerint. A harmadik javított kiadás után magyarra fordította idősb Purjesz Zsigmond. Pest, 1867.

2. Gyógyászati vényzsebkönyv a nő- és gyermekbetegségekre nézve a bécsi iskola szerint. Magyarra ford. id. Purjesz Zsigmond. U. ott. 1868.

Szinnyei Könyvészete.

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája 394. l. és gyászjelentés.