Kezdőlap

Dimitrievics Mihály,

országgyűlési képviselő és lapszerkesztő, szül. 1846-ban Ujvidéken szegény iparos szülőktől; a gymnasiumot Karlóczán és szülővárosában végezte, a jogot Pesten hallgatta mint a Tökölianum növendéke. Tanulmányai végeztével 1869-től 1871-ig Ujvidéken a városi tanácsnál mint jegyző működött és 1882-ig tanácsos volt. A szerb egyházi kongresszuson 1879., 1880., 1881. és 1885-ben élénk részt vett; 1874-81-ig a Maticza Szrbszka szerb irodalmi társulatnak alelnöke volt. 1885-ben a képviselőházban a titeli kerületet képviselte, mely mandatumot azelőtt Miletics birta.

A szerb lapokban több szépirodalmi és kritikai dolgozata jelent meg. Miletics megbetegedésével átvette a Zasztava szerkesztését. Tomits Jása, midőn nőűl vette Miletics leányát, Miliczát, hozományúl a Zasztavát kapta; ekkor (1886.) D. a Branik politikai lapot alapította, mely csakhamar maga köré csoportosította a szerb intelligentia szine-javát; ennek következtében a Zasztava mindinkább hanyatlott, hivei s előfizetői folyvást kevesbedtek. Innen Tomits és D. ellenségeskedése. Tomits a Zasztavában egyre éles támadásokat intézett D. lapja s emberei ellen, miből elkeseredett polemiák származtak. Egy ily polemia alkalmával D. lapja azt állította, hogy Tomits nem tisztességes úton jutott a Zasztava szerkesztéséhez, azt is állította, hogy D. birtokában van egy levél (Tomits nejének levele leánykorából), mely Tomitsot kompromittálja; erre kihivás történt, a segédek azt határozták, hogy D. nem tartozik elégtételt adni; D. is nyilatkozott lapjában, mely szerint oly embernek, mint Tomits, ki ily áron jutott a Zasztava szerkesztéséhez, elégtételt nem ad, az oly embert megveti. Erre Tomits 1890. jan. 4. a vasúti indóházban megtámadta és leszúrta Dimitrievicset, a ki sebében egy óra mulva meghalt.

Halász Sándor, Országgyülési Almanach. Képviselőház 39. l.

Pesti Napló 1890. 4. sz.

Branik 1889. (1890.) 152. sz. arczk.