Kezdőlap

Diner József,

hirlapiró, szül. 1857. jún. 27. Liptó-Szent-Miklóson; gymnasialis tanulmányait Zólyomban, Bécsben és Drezdában végezte, majd nyolcz félévet a drezdai műegyetemen és a brüsseli Ecole libre-en, hatot pedig a bécsi egyetemen töltött. Jelenleg a Pester Lloyd (1881. 1890-92) belmunkatársa, a Magyar Ujságnak nemzeti szinházi referense és az "Élet" egyik szerkesztőkiadója.

Czikkei közül nevezetesebbek Cesnola ásatásai Kypros szigetn (Archaeologiai Ért. 1881.), Hissarlik és Mykene (U. ott). Adalékok Görögország Homér előtti fegyverismeretéhez (U. ott, 1882.), Archäologisch-epigraphische Berichte aus Ungarn (Zeitschrift des archaeologisch-epigraph. Seminars in Wien (1883.), Művészeti tárgyak gyűjtése és hamisítása (Művészi Ipar 1889.), Az elefántcsont faragványok története (U. ott, 1890), Antiquitäten, Geschmack, Fälschung und Kunstgewerbe (Frankfurter Zeitung 1890. január 31. és febr. 4.), Friedrich Nietsche (Freie Bühne. Berlin 1890.), Zola legujabb naturalismusa (Élet 1891.), Mult és jövő (U. ott, 1891.) Ezeken kívül sok czikket, tanulmányt, elbeszélést, birálatot irt a következő folyóiratokba: Freie Bühne (1890.), Moderne Dichtung (Wien-Brünn 1890.), Zeitschrift des bayer. Kunstgewerbemuseums (München 1890.), zeitschrift für bildende Künste (Leipzig, 1890. 1891.), Élet (Budapest, 1891. 1892.) s a Magyar Ujság 1892. évfolyamában.

Munkái:

1. Sammlung Géza v. Kárász. Catalog der Kunstgegenstände und Antiquitäten. Mit 25 Tafeln in Photographie. Bpest, 1890. (Ugyanez francziául. Páris, 1890.)

2. Der Katalog der Sammlung Spitzer. U. ott, 1890.

3. Ungarische Fayencen und Töpferwaren. U. ott, 1890.

Álnevei: Domokos Illés, Impressionista, Csereklye Bálint és Dénes József.

Horváth Ignácz Könyvészete 1890. 95. l..