Kezdőlap

Dinkay Pál,

egri egyházmegyei áldozópap és tanár, szül. 1788. jan. 22. Szakolczán, Nyitramegyében; iskoláit Esztergomban, Gyöngyösön és Egerben végezte; 1804-ben belépett a növendékpapok közé s végzett tanulmányai után 1811. febr. 12. főpásztora ordinálta. Gyöngyösön harmadfél évig káplánkodott, azután az egri káptalan praebendatusa és egyúttal a lyceumi könyvtár őre lett. Kevéssel azután tanár lett az egri jogi lyceumban, hol a statisztikát és bányajogot tanította. Meghalt mint patai főesperes 1857-ben.

Munkája: Carmen bucolicum honoribus exc. illustr. rev. d. Stephani l. b. Fischer hucdum episcopi Szatmariensis... nunc vero metropolitanae ecclesiae Agriensis archiepiscopi,... occasione solemnis ejusdem adventus a clero juniore Agriensi dicatum. Agriae, (1807.)

Kéziratban A zsidók régi és mostani állapotjának gondos megtekintése és annak jobb karba lehető hozásának rövid rajzalakja; többi 33 kézirati munkáját is fölsorolja Koncz Ákos, ezek közűl: Statistica statuum Europaeorum praesertim monarchiae Austriacae (1832. előadásai szerint Ladomérszky János 1837. másolatában, 4-rét 518 lap megvan az Országos m. statisztikai hivatal könyvtárában is.)

Emlékkönyv. Eger, 1865. 266. l.

M. Sion 1888. 454. l.

Koncz Ákos, Egri egyházm papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 65. l.