Kezdőlap

Diószegi (Bonis) Mátyás,

ev. ref. lelkész, 1639. márcz. 16. a debreczeni iskola felsőbb osztályaiba lépett (subscribált), 1649-50-ben Leidában tanult; azután Szent-Jóbon és 1655-ben Biharban lett pap.

Munkája: Az Reszegesnek gyülölseges, Utálatos és rettenetes állapottya;... Irattatott... Junius Florilegus, Anglus altal. Es magyar nyelvre fordíttatott... Lejda, 1649.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 132.

Figyelmező 1870. 597.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 349. l. és Bakóczi János szives közlése.