Kezdőlap

Dirner Tóbiás,

Jézus-társasági áldozó pap és tanár, szül. 1676-ban Iglón Szepesmegyében; 1694-ben lépett a rendbe; a theologiát Nagyszombatban kezdte hallgatni s a bécsi Pázmány-intézetben folytatta. Hazájába visszatérvén, Kolozsvárt a bölcseletet tanította; azután az udvarhelyi rendház főnöke lett és Rómában öt évig volt a szent Péter templomának poenitentiáriusa. Azután Budán a morális theologiát tanította s a nemes ifjak intézetének igazgatója volt; több rendház főnöke volt, így Udvarhelyen, Gyöngyösön és végre Egerben, hol 1730. decz. 22. meghalt.

Munkája: Secundior sapientia illustribus tum sacrarum tum politicarum virtutum exemplis illustrata. Claudiopoli, 1714.

Katona, Historia Critica XXXVIII.

Fejér, Historia Academiae 39.

Stoeger, Scriptores 61. l.