Kezdőlap

Dischka Győző,

főreáliskolai igazgató tanár, szül. 1846-ban, Pécsett Baranyamegyében; 1870 óta a természettant és mennyiségtant tanítja a pécsi állami főreáliskolában, melynek 1882 óta igazgatója.

Természettudományi czikkei a pécsi főreáliskola Értesítőjében (1877. A magasságmérés légsulymérővel, A pécsi hegyláncz magasságának meghatározása; 1880. A zenészeti sípok hanggyűjteményei; A galvánfényív lényege; 1881. Adalékok a ferde hajítás tárgyalásához; A zenészeti sípok hangtüneményei; A galván fényív lényege); a Természettudományi Közlönyben (1879. A galvanophon; 1891.), Zeitschrift f. d. Realschulwesen (1882. Die Tonerscheinungen der musikalischen Pfeifen; 1883. Eine Erklärung der Erscheinungen des galv. Lichtbogens.)

Munkája: Jelentés a pécsi állami főreáliskoláról. Pécs, 1883.

Szerkeszti mint igazgató a pécsi főreáliskola Értesítőit 1883 óta.

Wutz Névkönyve.

Pécsi áll. főreáliskola Értesítője 1875-1891.