Kezdőlap

Divald Ferdinánd János,

kamarai kir. erdőmester Beszterczebányán; 1810-ben a selmeczi erdészeti akadémia hallgatója volt. Meghalt 1845-ben Selmeczbányán 58. évbében.

A m. orvosok és termsézetvizsgálóknak Beszterczebányán tartott III. nagygyűlésén felolvasott értekezései: A zólyomi kir. erdőszetek rövid vázlatban, Némely zólyomi nevezetességek és Fanemek jegyzéke, megjelentek a Munkálatokban (Pest, 1843.)

Selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akadémia Emlékkönyve 1871. 118.