Kezdőlap

Divini István,

XVIII. századbeli kurucz vitéz, ki az akkori dalokat összegyűjtötte, melyek közt lehetnek az övéi is.

Kéziratának czíme: Militares Cantiones conscriptae per me Stephanum Divini. Anno quo dulce est pro patria mori. Adsis inceptis Christe benigne meis. 1707. dje 2. Martij. Két részre oszlik; az első rész a kurucz ajkakon divatozott dalokat, a második rész pedig «Nemzetes Benyiczky Péter szentelt vitéz» verseit tartalmazza. A kézirat Walther Imre birtokában volt, ki abból a Pesti Naplóban (1855. I. 80. sz.) mutatványokat közölt.