Kezdőlap

Divini Pál,

a kolozsvári szász ekklézsiának papja; Kolozsvárt született és külföldi egyetemeken, különösen Marburgban és Franekerában tanult.

Munkája: B. C. D. collegio privato publici In compendium controversiarum particularium Frr. De Walenburch Exercitatio XVI. Exhibens Antitheses de ordine et Ceremoniis missae. Marburgi, 1696.

Tiz distichonos német verset irt Szilágyi Péter tanulótársa tiszteletére, mely annak Dissertatio theol. philos. de verum creatarum... Franequerae, 1696. cz. munkájában jelent meg.

1699-ben magyarra fordította a hallei Helmreich András Mesterséges könyvecskéjét, mely kéziratban Szathmári Pap Mihály birtokában volt.

Gyalui Farkas szives közlése.