Kezdőlap

Dobai András,

az első reformátorok egyike s 1540-ben Perényi Péter udvari papja Sárospatakon, 1542-ben Révai Ferencz fiainak nevelője volt s azután a bártfai templomban prédikált.

Egyetlen költeménye: Az utolsó ítéletről, Bornemisza Péter Énekes könyvében maradt fenn, melyet Szilády Áron a Régi M. Költők Tárában (II. 141-150.) jegyzetekkel közzétett.

Szilády,Régi M. Költők Tára II. 441. IV. 331. V. 297. 351. l.