Kezdőlap

Dobay Ágoston (kis-dobai),

1848-49. honvéd-alezredes; szül. Dobón Sárosmegyében 1813-ban. 1848-ben a főherczeg esztei Ferdinánd 32. gyalogezrednél mint hadnagy szolgált Komáromban, hol zászlóalja rendeletet kapott, hogy a fellázadt szerbek ellen Ujvidékre induljon. A karloviczi csata után kinevezték főhadnagynak a 3. honvéd-zászlóaljhoz, 1849. január elsejétől pedig Damjanics tábori karához őrnagynak. Később a temesvári táborban egy dandárparancsnokságot vett át és részt vett Temesvár ostromában; aug. 5. az aradi várba rendeltetett és Világosnál ő is letette a fegyvert, mire hat évi várfogságra jutott. Meghalt 1870. júl. 29. Pozsonyban 57. évében.

1848-49-iki jegyzeteiből Adatokat közölt Vahot Imre a Honvédek Könyvében (I. 1861. 18-23. l.)

Közlöny 1848. 7. 1849. 49. sz.

M. Hirlap 1849. 19. sz. (Hadi törvényszéki ítélet) és gyászjelentés.