Kezdőlap

Dobay Elek,

kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1804. decz. 5. Léván. 1821. okt. 9. beöltözött és 1828. okt. 11. misés pappá szenteltetett; tanított Kecskeméten (1823.), M.-Szigeten (1824.), Váczon (1825-26.), Nyitrán (1827.), Szent-Györgyön (1828.), Nagy-Kanizsán (1829-1835), Veszprémben (1836.), Tatában (1840.), Trencsénben (1842.), hol 1845-ben gymnasiumi igazgató is volt, Szegeden (1849.), Kalocsán (1850. rector és igazgató), Váczon (1855-59. igazgatótanár és rector), M.-Szigetne (1859. rector és tanár), Nagy-Kanizsán (1862. vice rector és igazgató), Veszprémben (1864. igazgató), u. ott 1865-71-ig vice rector és spiritualis; 1871-76-ig nyugalomban élt u. ott. Meghalt 1879. jún. 1. Léván.

Programmértekezései: Kalocsai gymnasium története (Kalocsai r. k. gymnasium Értesítője 1851.), A polgári műveltségről (Váczi gymn. Értesítő 1855.), A religiónak felséges becséről (u. ott, 1856.)

Munkái:

1. Ode, quam honoribus rev. dni Gabrielis Materényi, dioecesis Veszprimiensis honorarii canocini, sanctae crucis abbatis, dum munus suum adiret, gymnasium sch. p. Nagy-Kanischiense obtulit 1831. Veszprimii.

2. Ode, dum templum Veszprimiense scholarum piarum solenni ritu die 30. Junii 1836. benediceretur, munificis benefactoribus oblata. U. ott, 1836.

3. Apobaterion cels. ac rev. dno Josepho Kopácsy, metrop. eccles. Strigoniensis archi-episcopo..., dum ad munus suum capessendum proficiscitur, a collegio, ac r. m. gymnasio Weszprimiensi schol. p. oblatum anno 1839. U. ott.

4. Öröm dal, mellyel Marczibány-Pucho- és Csókai Marczibányi Antal urat, Trencsin vármegye főispáni méltóságába fényes iktatásakor tisztelék a trencsini ajtatos tanító rendiek 1845. Pest.

5. Honoribus excell. ac rev. dn. Josephi Kunszt... dum munus archiepiscopi Colocensis et Bacsiensis die 15. mensis Junii 1852. auspicaretur gymn. s. p. Colocense.

Petrik Bibliogr.

A kegyesrendiek jegyzőkönyve (Rulla) és gyászjelentés.