Kezdőlap

Dobay (M.) György, (kis és nagy dobai) Al-Gyógyon.

Munkái:

1. László és Lajos, avagy a két ellenséges házok atyafiságba jövése. Pest, 1813.

2. Élesdinek szerencsés eltévelyedése. U. ott, 1813.

3. A két nagylelkű férfiak jegyese. U. ott, 1814.

4. A szeretet érzései. U. ott, 1814. (Költemény.)

A Hebe cz. zsebkönyvben (1826.) is jelent meg egy meséje: A rózsa-bokor és a leányka. Nejének Barcsai Katalinnak temetésekor zágoni Bodola Károly által Szászvároson 1834. jan. 28. mondott beszédnek (A jó és derék asszonynak némely megkülönböztető és szükséges tulajdonai... Nagy-Enyed, 1834.) végén 25 distichonos magyar búcsú verse van. Az 1813-ban kiadott László és Lajos cz. munkája előszavában (Algyógy, 1810.) említi Bakonyi történetek, vagyis a szerencsétlenségből származott szerencse cz. művének nem sokkal előbb megjelent kiadását, melyet azonban nem tudtem fölfedezni.

Tudomány-Tár 1838. 496. l. (Toldy Bibliographiája.)

Petrik Bibliographiája.