Kezdőlap

Dobi József,

tót-vázsonyi ev. ref. lelkész.

Gyászéneke van a Kátay Gábor táblabiró halála alkalmával (Pápa, 1840.) mondott halotti beszédek végén és Gyászbeszéde a Halotti beszédek, melyek... Nagy István b.-füredi ref. lelkész felett tartattak Pápa, 1841. cz. egyházi beszédek közt.

Gross, Kronstädter Drucke 101, l. és önéletrajzi adatok.