Kezdőlap

Dobokai Antal,

kolozsvári kir. lyceumi tanár és aligazgató.

Munkája: Brevis dictio occasione inaugurationis supremi lycei regii directoris... comitis Haller de Hallerstein... habiti... die 24. mensis Januarii 1804. Claudiopoli.

Kéziratban: Institutiones politicae auditorum sourum et per comit. Joann. Petki manupropria conscripta anno 1802. (N. múzeum kézirattárában. 4-rét 458 lap.)

Petrik Bibliographiája.