Kezdőlap

Dobokai József.

Munkái:

1. Egy rózsa-bimbó az érdem és tisztelet koszorúi között: mellyel ausztriai fő herczeg Este Ferdinand fenséges neve napja ünnepén Kolozsvárt máj. 30. 1834-ben tiszteltetett meg. Hely n. (Költemény.)

2. Lantolog, Göncz-Ruszkai gróf Kornis János az erdélyi nagy-fejedelemség kormányzója úr ő excell. Kolozsvárra megérkezésekor ajánltatott 1838. (Kolozsvár.)

Petrik Bibliographiája.