Kezdőlap

Dobokay Sándor,

ki jelen volt 1594. máj. 26. a haldokló Balassa Bálint mellett

és annak «Campianus Edmond... Tiz Magiarul irott okai... Viennae, 1607.» cz. fordítását befejezte s azt Forgách Zsigmond nógrádmegyei főispánnak, Bécsben 1606-ban ajánlotta.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 186. l.