Kezdőlap

Dobolyi Sándor (aldobolyi),

ügyvéd, szül. 1804. decz. 2. Gyekén Dobokamegyében; 1848-49-ben m. kir. belügyminiszteri tanácsos, később országgyűlési képviselő volt; meghalt 1885. máj. 21. Marosvásárhelyt.

A 30-as években az Erdélyi Hiradónak rendes levelezője volt Marosvásárhelyről. Az orovosok és természetvizsgálók X. vándorgyűlésén Marosvásárhelyt értekezést olvasott fel A méhtenyésztésről, mely a Munkálatokban (Pest, 1865.) jelent meg.

Szerkesztette a Székely Hirlapot 1872. jan. 3-tól 1873. júl. 30-ig Marosvásárhelyt és a lapba tárczaczikkeket irt.

Koncz József, Marosvásárhelyi Könyvnyomda Története 74. 76. l.

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés.