Kezdőlap

Dobos (Tofaeus) Mihály,

theologiai doktor és ev. ref. püspök, szül. 1624-ben Székelyhidon Biharmegyében; iskoláit a hazában elvégezvén, külföldi akadémiákra ment, nevezetesen Franekerába, Utrechtbe s Leidába, hol 1649-ben theologiai doktorrá avatták. Hazájába visszatérvén 1650-ben váradi, 1652-ben pataki tanár lett; 1653-ban lemondott hivataláról, mire bodrogkeresztúri, 1656. diószegi, 1658. ápr. 28-tól szatmári lelkész, 1663. I. Apaffi Mihálynál udvari pap és végre 1679. jún. 4. az erdélyi ref. egyházak superintendense lett. Meghalt 1684-ben. Bod Péter «igen szókimondó, kemény, mindazáltal mindenekelőtt nagykedvességű embernek» irja. Keserű összeütközése volt Horváth András kassai, utóbb trencséni ág. ev. iskolaigazgatóval, mintha D. az Arminianok alatt a lutheránusokat értette volna a 4. sz. vitairatában.

Munkái:

1. Disputatio historico-theologica de translatione imperii ad francos, 1647. Utrajecti, 1655.

2. Disputatio inauguralis, de actuali dei providentia. Lugd., Batav., 1649.

3. Disputatio theologica de perseverantia sanctorum... Varadini, 1650.

4. Disputatio theologica de perseverantia sanctorum secunda. U. ott, 1651. (Két utóbbi Toufaeus névvel.)

5. A Szent Soltarok resolutioja, Es azoknak az Erdelyi Fejedelmi Evangelica Reformata, udvari szent ecclesiara, lelek és igassag szerint valo szabasa. Kolosvár, 1683. (Prédikácziók, melyeket Tisza-Ujhelyi István és Óvári Keszei János, Bornemisza anna fejedelemasszony iródiákja, hallás után leirtak és nyomtatás alá bocsátottak.)

Még több beszéde maradt kéziratban. Nevét Bod szerint Tof-ból, mely zsidó nyelven dobot jelent, változtatta Tofeusra.

Bod, M. Athenas.

Danielik, Magyar Irók II. 341.

Bartók, Szatmár-Némethi Története 121. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 534. II. 206. 211. l.