Kezdőlap

Dobozi István,

községi jegyző, szül. 1847. decz. 24. Monoron Pestmegyében, hol atyja birtokos volt; középiskoláit a budapesti kath. főgymnasiumban, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1865-ben lépett a községjegyzői pályára Békésmegyében Ujkigyóson, hol két évet töltött; 1867 óta Maglódon Pestmegyében mint községi jegyző, megyebizottsági tag és földbirtokos működik. Az 1876-ban Gödöllőn dr. Rómer Flóris elnöklete alatt megalakult történelmi s régészeti múzeum-egyletnek 3 évig titkára s az egylet évkönyveinek (Bpest, 1877. és 1878.) szerkesztője, a községi s körjegyzők országos egyletének megalakítója, választmányi tagja s jegyzője, a Pest-Kis-Kun-megyei jegyzői egyletnek elnöke volt. Külföldi utazást tett Olaszországban és Francziaországban. A közigzagatás terén szerzett érdemeiért ő felsége 1891. máj. 4. az arany érdemkereszttel tüntette ki.

Irodalmi működést főleg a közigazgatás terén fejtett ki, melyet 1869-ben a dr. Kiss Ilméri István által szerkesztett M. Jegyző cz. lapnál kezdett meg és a Jegyzők lapjában és Községi Ujságban mint rendes munkatárs folytatott.

Munkái:

1. Községi és közjegyzők kézikönyve. Bpest, 1877.

2. A községi közigazgatás kézikönyve. U. ott, 1878. (2. kiadás. 1881. Pótfüzet, 1884., 4. bőv. és újonnan átdolgozott kiadás két kötetben 1885. U. ott.)

Szerkesztette a Községi Közlönyt 1879. okt. 1-től 1882. jún. 4-ig Barta Lászlóval együtt, az Uj Községi Közlönyt 1883. jan. 4-től 1884. jún. 19-ig Budapesten; ez utóbbi lapból keletkezett a Magyar Közigazgatás, mely lapnál a Községi közigazgatás cz. rovatot mint belmunkatárs, több évig vezette. 1883. decz. a Leányvilág és Magyar Ifjuság Lapja cz. két lapot alapította, melyeknek kiadó-tulajdonosa volt.

M. Könyvészet 1877-78. 1881. 1885.

Budapesti kir. kath. főgymnasium Értesítője 1883. 20. l.

Budapesti Közlöny 1891. 107. sz. és önéletrajzi adatok.