Kezdőlap

Dobrovits Károly,

m. kir. bányakerületi vegyelemző; szül. 1838. decz. 4. Pozsonyban, hol atyja városi főbiró volt; középiskoláit szülővárosában végezte; 1859-60-ban a selmeczi bányász-akadémiának rendes bányászhallgatója volt. 1861-ben cs. kir. bányagyakornokká neveztetett ki s a zsarnóczai fémkohóhoz osztatott be. 1871-ben kir. vegyelemzőnek neveztetett ki Selmeczbányára, hol 1873. jún. 24. meghalt.

Bányászati s földtani czikkei megjelentek a Berg- und Hüttenm-Jahrbuchban (Leoben, XVII. 1868. Kaolin vom Kronprinz Ferdinand Erbstollen bei Schemnitz untersucht, Göldisches Silbererz vom Schemnitzer Franz-Schachte untersucht, Rohlech von der Silberhütte zu Kremnitz in Ungarn untersucht, Ordinärer Herd von der Silberhütte zu Kremnitz in Ungarn untersucht, Ordinärer Herd von der Silberhütte zu Neusohl in Ungarn untersucht). Legjelesebb munkája: A tűzi arany-ezüst kémle pontossága fölötti kisérletekről (Bányászati s Kohászati Lapok 1870.)

Kitünő analysisei által a selmeczi fémkohó-üzletet tudományos alapokra fektette; összes e szakba vágó feltevéseit a selmeczi kohóüzletnek 14 évi eredményei pontról pontra igazolták.

Selmeczbányai Emlékkönyv 1871. 205. l.

Szinnyei Könyvészete és Litschauer Lajos szives közlése.