Kezdőlap

Dobsa Ferencz,

orvosdoktor, szül. 1768. márcz. 28. Érsemjénben Biharmegyében nemes szülőktől; iskoláit Debreczenben és Kézsmárkon végezte; 1787-ben Szepesmegye, 1789-ben pedig Biharmegye alkalmazták. Ezután Bécsbe ment és az ottani magyar hirlap szerkesztésénél működött 1795-ig, midőn Batthyány József herczegprimás mint könyvtári segédet alkalmazta. Az 1796. országgyűlésen követ volt. Miután a király engedélyét kinyerte, 1802. aug. 23-tól a jenai egyetemen az orvosi tudományok hallgatója lett. A jenai mineralogiai és latin tudós társaság tagja s az elsőnek könyvtárnoka volt. Meghalt...

Munkái:

1. Dicat et vovet hocce tenoris ingenii sui specimen instar prolusionis, seu qua fragmenta quaedam ad politiam medicam spectantia et quidem ex philos. histor. naturalibusque principiis deducta. (Jenae), 1804. (Melyben önéletrajzát is leirta.)

2. Medicinal-Gericht ueber alle Systeme aller Zeiten. I. Th. U. ott, 1805. (Röschlaub híveit czáfolja.)

3. De cute et de morbis cutaneis. U. ott, 1815.

4. Sanctus Ladislaus regiae Majestatis effigies pietatis ac fortitudinis manibus perfecta... Viennae, év. n.

Annalen der Literatur III. 1804.

Zeitschrfit von u. für Ungern V. 56. VI. 1804. 60. l.

Rosenbaum, Additamenta ad Lud. Choulanti Bibliothecam medico-historicam. Halis, 1842.

Szinnyei Könyvészete.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 90. l.

Petrik Bibl.

Kazinczy Levelezése II. 513. 603.